Passersystem

Har du kvitterat ut din nyckeltag? För dig som inte kvitterat ut din nyckeltag kontakta Tomas Hammarström 070 3616504

Medlemsinformation

Det är viktigt att vi har rätt kontaktuppgifter till våra medlemmar med båtplats.

Kontrollera dina personliga uppgifter som du finner via "platslista/bryggkarta i menyn upptill.

Skicka ett mail till info@cityhamn.se med nya uppgifter vid behov

Uthyrningav båtplats

Medlemmar som i egen regi  hyr ut sin båtplats i andra hand kommer att bli utesluten ur klubben och mista sin båtplats eftersom detta strider mot ordningsreglerna i föreningen. Andrahandsuthyrningen sätter vårt kösystem ur spel och skapar även problem med kontaktlistan som ligger till grund för vaktbolaget och säkerheten i hamnen.  
/Styrelsen